หน้าหลัก

นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยกล่าวว่า มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันการบริโภคเค็มมากเกิน เสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้องรังเพิ่มขึ้น อาทิ  โรคหัวใจ  หลอดเลือดสมอง ไต ควรบริโภคเกลือ  โซเดียมไม่เกิน 5กรัม หรือ1 ช้อนชาต่อวัน แต่ก็รับรู้ว่าคนไทยค่อข้างกินเค็มเกินปริมาณที่กำหนด                                                                                      นพ.พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวในการประชุมพิจารณามาตรการควบคุมโซเดียมในอาหาร  ว่าปัจจุบันคนบริโภคโซเดียมสูงประมาณ 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน มากเป็น 2 เท่าจากปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ถือเป็นประเทศกินเค็มเป็นดับต้นๆ เพราะมีอาหารที่ต้องจิ้มน้ำจิ้มมาก อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีมาตรการแบบสัมครใจ  ให้ภาคอุตสาหกรรมปรับสูตรอาหารลดหวาน มัน เค็ม ลง

uxanzu0yxvyu

แหล่งข่าวโดย » เดลีนิวส์,ข่าวสด  
[มีนาคม พุธ 22,พ.ศ 2560 11:38:23]